Leonardo Fibonacci ve Altın Oranın Ortaya Çıkışı

Fibonacci dizilimi olarak da bilinen altın oran (bir başka deyişle Pi Sayısı) bir bütünün yaklaşık 1.618’lik oranına denk gelen sayıdır. Bu gizem neredeyse yaşadığımız evrenin her yerinde görülen bir orandır. Bu durum ister istemez tasarım alanının vazgeçilmez başlıklarından birini haline gelmiştir. Tarih boyunca inşa edilen estetik tüm yapılarda veya önemli sanat eserlerinde altın oranın bir şekilde o eserlerde kullanıldığını görürüz.

Tasarım alanında altın oran kuralı doğru kullanıldığında grafik tasarımın da sanat eserine dönüşür tabi 🙂 Biz logo veya diğer kimlik tasarımları yaparken altın oran dışında diğer tüm orantısal ölçümlemeleri yapmaya çalışırız. Çünkü güzel bir şeyin tesadüfen değil konuya hakim bir zeka ile mümkün olduğunu biliriz. O yüzden tasarımlarımızın tesadüfi estetikten uzak, bilinçli seçimlerle ortaya çıkmış çalışmalar olması için oldukça dikkat ederiz.

Yaptığımız altın oranlı logo çalışmalarından bir kaç örnek

Altın Oranın video grafiklerle anlatımı.

altın oran örnekleri