Graphology Diğer Bir Deyişle Yazı Bilimi

El yazınızın karakterinizi nasıl yansıttığını, hangi biçimlerin ve stillerin neyi ifade ettiğini videoyu izleyip görelim.

Bu gruplamalar herkes için geçerli olmasa da genel bir yargı doğurduğunu unutmamak lazım.